جامعهرفاه و تامین اجتماعی

میزان اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم پرداخت.

در این گزارش به نقاط قوت و بررسی ارقام نخستین سند مالی دولت سیزدهم پرداخته و کاهش کسری بودجه و اصلاح سیاست ارزی را از نکات مثبت دانسته است.

بودجه 1

در این گزارش آمده است:‌

نقاط قوت لایحه

۱- کاهش کسری بودجه احتمالی تامین نشده

۲- افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای عمرانی از بودجه عمومی

۳- کنترل رشد سهم حقوق و دستمزد از بودجه عمومی

۴- افزایش پلکانی حقوق

۵- اصلاح سیاست ارز ترجیحی

در بخش مصارف ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری، ۷۵ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه شاغلان و سایر موارد منظور شده است. آنچه دولت تحت عنوان حقوق دستمزد یا همان جبران خدمات کارکنان دولت می‌پردازد ۲۷۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بودجه 2

نقاط ضعف بودجه

۱-عدم کفایت منابع اختصاص یافته به سیاس تهای حمایتی و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی

۲- بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی

۳- حذف برخی احکام اصلاحی و انضباطی در حوزه شرک تهای دولتی

۴- نبود قاعده مشخص و رویه یکسان در تعیین دستگاه های اصلی و تابعه

۵- فقدان الگوی مشخص و کارآمد در استفاده از منابع اختصاص یافته به ایجاد رشد اقتصادی مناسب نبودن ساز و کارها

۶-پیشنهاد شده مبنی بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران و لزوم اصلاح آن

تغییرات در شیوه بودجه ریزی

انتقال برخی جداول و اطلاعات لایحه بودجه به فایل اطلاعات تکمیلی نظیر:

۱- بودجه دستگاه های تابعه

۲- اعتبارات انتقال یافته به جدول ۷ و ۱۰

۳- اعتبارات دستگاه های اجرایی بر حسب فصول هزینه

۴- لیست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز ماده ۲۳

۵- اعتبارات واحدهای آموزشی و پژوهشی تابعه

۶- کاهش تعداد دستگاه‌های جدول شماره  ۷ لایحه به ۵۰ دستگاه و ارائه لیست دستگاههای تابعه به تعداد ۴۳۴ دستگاه و ارائه لیست واحد های آموزشی و پژوهشی تابعه به تعداد ۳۳۰ ردیف و حذف ۲۸۷ ردیف نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰

۷- اتصال تخصیص اعتبار دستگاه به تحقق منابعی که تحصیل آن بر عهده دستگاه است.

بودجه 3

همچنین در جدول متفرقه لایحه پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۲۲.۶ هزار میلیارد تومان، اجرای طرح رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان و تامین آب و ابرسانی اضطراری به شهرها و روستاها ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع دارد.

بودجه 4

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا