اقتصادبانک و بیمهنقد و تحلیل

عرضه اوراق بهادار دولتی در هفته دهم چگونه بود؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، دهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به ششم مرداد ماه 1400 برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بين‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌يابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران مبلغ 778ر1 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال1400 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی اقدام نموده که تا این تاریخ ، در مجموع 836ر76 میلیارد تومان شامل 836ر6 میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و 70,000 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.

بنا بر این گزارش، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، دهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بين‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌يابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ 778ر1میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

نتایج دهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به ششم مرداد

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 836ر6 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 81 درصد از طریق بازار پول و 19 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری نه هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ 29/04/1400، در مجموع معادل 74,964 میلیارد تومان شامل 70,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 4,964 میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه می‌شود:

نتایج دهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به ششم مرداد

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع “روند تحولات متغیرهای اقتصادی”و “روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف” و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا